Menu

- Home
- Automatisering
- Occasion
- Diensten
- Links
- Contact

Veilig over het internet?

Inloggen op servers zonder wachtwoord op te geven:

$ ssh-keygen -d
$ scp .ssh/id_dsa.pub {andere-server}:~/.ssh/authorized_keys
$ ssh {andere-server}
SSH vraagt nu niet meer naar een wachtwoord.

Tunnel m.b.v. ssh:

$ ssh -L8081:192.168.2.1:80 {servername}
Nu kun je verbinding maken met de router in het netwerk van de server.